June 25, 2022

34 thoughts on “2 Cách Tách Tóc Hiệu Quả Trong Photoshop | Tự Học Photoshop

  1. Anh ơi ở cách 1 em làm đủ cách bước rồi nhưng ấn vào select and mask thì cái ảnh nó hiện ra lại là cái ảnh như ảnh background lúc đầu ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.