June 25, 2022

31 thoughts on “Cắt ảnh trong photoshop – Hướng dẫn cắt hình trong photoshop Tự Học Đồ Hoạ

  1. mình đã cắt được ảnh ra khỏi nền nhưng mình không muốn chuyển nó vào phần nền ô vuông kia , mình muốn chuyển sang một nền khác để ghép ảnh thì phải ;àm sao

Leave a Reply

Your email address will not be published.