October 2, 2023

31 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng photoshop cs6 cơ bản cho người mới

  1. Không hiểu nhấn vào cái gì mà nó lại viết chữ từ phải sang trái từ dưới lên trên chứ k phải từ trái qua phải như bình thường :(( Ai biết chỉnh lại thế nào k

Leave a Reply

%d bloggers like this: