September 30, 2022

50 thoughts on “Hướng dẫn tự học đồ họa online | Bài 1: Làm quen với công cụ và giao diện photoshop cc 2018

  1. Nếu biết phân biệt hay chọn video phù hợp để tự học, tôi nghĩ rằng mọi người nên tìm đến kênh mà trong đó có video đáp ứng cả chất lượng và số lượng. LUCKY là một ví dụ

  2. em bị dính lỗi này khi bấm create ạ :
    could not complete the command because scratch disks are full
    em hướng bộ nhớ qua ổ Đĩa D , lúc không bật PTS thì ổ đĩa D dư tầm 677GB, bật phần mềm PTS lên chỉ còn lại 377GB, anh có thể chỉ cách khắc phục lỗi trên được k ạ ?

Leave a Reply

Tắt Quảng Cáo