Hướng dẫn cách làm

Cách làm giá đỗ ít rễ, trắng nõn không giặt khăn, không dùng giấy| Chỉ 2 ngày thu hoạch#cáchlàmgiáđỗítrễtrắngnõn #khônggiặtkhăn #khôngdùnggiấy #chỉ2ngàythuhoạch
#cáchlàmgiá
#dunglee

30 Comments

Leave a Comment

Stt buồn về cuộc sống mới nhất 2021