Khoa học công nghệ

Cừu ăn thịt người nghĩa là gì? Đáng sợ nhất vì lí do này!

Cừu ăn thịt người nghĩa là gì, em hiểu câu nói cừu ăn thịt người phản ánh giải thích hiện  tượng gì ở Anh, hình ảnh cừu ăn thịt người nhà văn Tomat Morơ đáng sợ nhất.

Cừu ăn thịt người nghĩa là gì?

Cừu ăn thịt người nghĩa là câu nói của nhà văn Tomat Morơ miêu tả thảm cảnh của người nông dân nước Anh trước cách mạng tư sản giữa thế kỉ XVII. Thời điểm này, ở Anh đã xuất hiên phong trào “rào đất cướp ruộng”, quý tộc mới (quý tộc tư sản hóa) đã đuổi nông dân ra khỏi những mảnh đất mà họ đã từng canh tác từ lâu đời. 

Biến đất canh tác thành đổng cỏ để nuôi cừu hoặc dùng để trông các loại cầy công nghiệp và lương thực có nhu cầu cao trên thị trường. 

Bị mất hết, để cứu lấy mạng sống của mình và gia đình, những người nông dân đã ra các thành thị và khu công nghiệp, bán sức lao động, làm thuê cho nhà tư bản. 

Xem thêm bài viết mới nhất về công nghệ tại 

https://bloggiaidap.com/khoa-hoc/

Leave a Comment

Stt buồn về cuộc sống mới nhất 2021