December 1, 2022

50 thoughts on “Linh Chủ Tịch #3: Chủ Tịch Nhặt Ve Chai Bị Gái Xinh Coi Thường Và Cái Kết | #Shorts – Bloggiaidap

  1. Toàn bọn rở người không có tác dụng gì với cả không thể thấy tuyên truyền vận động hình ảnh của người nghèo khổ mà luôn có những tấm lòng cao thượng muốn giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình nam mô a Di Đà Phật

  2. Tao không thể tin nổi được con người thời nay toàn những chủ tịch với thị trưởng đi làm điều không có người tin sao không đóng người đi hót rác thu gom rác lại cứ đi nhặt rác toàn những người làm chủ tịch với thị trưởng đi nhặt rác còn loại người đã không làm còn éo giúp đỡ người khác khổ đau hơn cả mình vậy mà lại đi xem thường người ta tao không tin môi trường như thế lại có người làm như vậy toàn những loại vớ vẩn không có ích gì cho xã hội này lẽ ra chúng mày phải dựn tài liệu phóng sự bằng hình ảnh của người nghèo khổ mà luôn đi tìm cách cứu giúp những người khác khổ đau hơn cả mình vậy mới cần phải tuyên truyền vận động rộng khắp, đây phóng sự hình ảnh của chúng mày quay nên chỉ thấy thị trưởng và chủ tịch đi làm việc để cho một số người có tâm tà có lòng sân si nhất là thời buổi này như thế tao không thể tin được một chút nào nữa chúng mày rỗi hơi nên mới làm những phóng sự rở người như vậy toàn hình ảnh của thị trưởng với chủ tịch đi làm việc mà ngoài sức tưởng tượng đã vậy còn gặp mấy người ngứa mồm sinh lòng sân si với người khác như thế sao không làm phóng sự về hình ảnh của người nghèo khổ mà luôn đi làm điều tốt việc có ích lợi để nhân rộng mô hình đó đây toàn hình ảnh người khá giả mà việc mà để cho loại vớ vẩn thấp kém hơn người ta Sinh tâm tà lòng sân si với người ta vậy thì tao éo tin mẹ càng coi càng không hiểu ý nghĩa của các người làm phóng sự này để hàm ý sao đúng là toàn nghĩ làm điều vớ vẩn mất thời gian của mọi người nam mô a Di Đà Phật

  3. Cảm ơn linh nhiều nhé, nhờ những video sưu tầm của em mà những con người hay khinh thường người khác đã quay đầu sống thiện, cảm ơn linh nha

Comments are closed.

%d bloggers like this: