November 30, 2022

7 thoughts on “Lừa Em Gái Xinh Đẹp Vào Tù Để Xúc Than || review phim – Bloggiaidap

  1. đi vào nhà tù mỹ mà bán thuốc phiện …. làm như Nga và các nước đông âu khi chưa tan rã ! còn nhà tù xứ thiên đường thì trong sạch , cái gì cũng tuyệt vời… vậy mà chưa có ông bà phóng viên nào vào để phỏng vấn quay phim ? trong sạch mà lại sợ…sao lạ vậy? chỉ việc bọn tù tử hình đã ở phòng kín, còn bị khóa chân trên giường, ỉa,đái , ăn ngủ cũng đó…. không có ông bà nào dám làm phim như bọn đế quốc ! sao lạ vậy ? toàn là láo lếu, lừa đảo…tuyên truyền một chiều,thuận thì cho sống ,nghịch thì chết chắc ! cái gì lạ vậy ..?

Comments are closed.

%d bloggers like this: