May 21, 2022

19 thoughts on “[PHOTOSHOP 2017] Học Đồ Họa Với Adobe Photoshop CC 2017 – Bài 01

  1. Có ai biết vì sao chọn layer rồi mà nó không hiện thị mà cứ phải zoom ảnh nó mới hiện layer đó lên. ai biết chỉ giúp mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published.